Un equip multidisciplinar d’enginyers associats ( de Telecomunicació i Industrials ) , amb més de 12 anys d’experiència en l’àmbit de les instal·lacions de serveis en indústries, comerços i edificis d’habitatges.

 

Els nostres serveis d’enginyeria abasten el projecte, la direcció d’obra i la legalització de:

o                   Infraestructures Comunes de Telecomunicacions

o                   Domòtica

o                   Instal·lacions elèctriques i d’il·luminació, d’enllaç i serveis comuns

o                   Sistemes de climatització i calefacció, domèstic i industrial

o                   Instal·lacions receptores de gas i d’altres combustibles

o                   Aparells i xarxes a pressió

o                   Projectes de fibra òptica

o                   Enllumenat Públic i Xarxes de Serveis en projectes d’urbanització

o                   Relacions amb companyies subministradores

o                   Activitats amb afectació mediambiental segons la L.I.A.A

o                   Aparcaments col·lectius

o                   Estudis i projectes acústics

o                   Protecció contra incendis en Instal·lacions. Compliment de la normativa d’edificació i industrial

o                   Energia Solar per aigua calenta sanitària i fotovoltaica

o                   Instal·lacions de cogeneració d’energia elèctrica

o                   També efectuem informes sobre instal·lacions, ampliació i trasllat d’activitats, així com inscripcions d’altes i baixes en el registre industrial d’establiments amb instal·lacions específiques.

 

email: info@badalona-enginyers.cat